Wold Of Warcraft Server


Download

Download - Addony

Zde najdete ke stažení addony. Addony jsou malé programy, které vylepšují a mnohdy usnadňují hru. U každého addonu naleznete popis, náhled, download a návod jak ho používat. Verze hry pro jakou je addon určen je pouze orientační, addon může fungovat i v jiných verzích, ale taky nemusí. V uvedené verzi hry, ale funguje vždy správně.

Jak je uložit a vložit do hry?

  • Addon uložíte klknutím na tlačítko Download.
  • Addony jsou uloženy ve formátu ZIP. K jejich rozbalení budete potřebovat archivátor. Například ALZip, který je zdarma a je česky.
  • Addon vložíte do hry, tak že archiv rozbalíte sem: složka s World of Warcraft / Interface / Addons
  • Addon musíte ve hře zapnout, to provedete tak že spustíte World of Warcraft, přihlásíte se, vyberete si svou postavu a vlevo dole se zobrazí tlačítko Addons, které skrývá nabídku s aktivací a deaktivací addonů. Pokud hrajete na free serveru, budete pravděpodobně muset zaškrtnout volbu Load out of date addons.
  • Samotné addony se potom nastavují ve hře přes grafické rozhraní, nebo příkazy. Bližší informace naleznete u každého addonu.

Xloot Popis: Tento addon vylepšuje zabudovanou tabulku s lootem. Tuto tabulku zpřehlední, graficky vylepší a hlavně přidá typ itemu přímo pod název, takže není třeba na item najíždět aby jste zjistili, co tu vůbec je.. No posuďte sami.

Použití: Addon automaticky sám nahradí tabulku s lootem. Po odstranění addonu z adresáře Addons se bude zobrazovat zase ta původní. Nastavení vyvoláte pravým kliknutím na rámeček otevřené tabulky. Tento addon si můžete velice přizpůsobit svým požadavkům.

Verze: r454252.3 | Pro verzi hry: 2.1.3 | Velikost: 134 kB


Koordinator Popis: Addon, který přidá souřadnice nad mini-mapu, světovou mapu, ale i do malého posuvného obdélníčku. Také dokáže zobrazit polohu členů party. Na světové mapě zobrazuje také samozřejmě plohu kurzoru.

Použití: Všechny výše uvedené funkce můžete podle libosti vypnout nebo zapnout. K tomu slouží jednoduché grafické menu vyvolané příkazem /koordinator

Verze: 3.21 | Pro verzi hry: 2.1.3 | Velikost: 8 kB


KLHThreatMeter Popis: Velice užitečný addon. Zaznamenává threat členů raidu a ten pak zobrazuje v přehledném grafu. Bohužel zobrazuje threat jen těch hráčů, kteří mají tento addon také spuštění, proto je třeba aby ho měl vždy celý raid.

Použití: V grafickém menu, vyvolaném příkazem /ktm, najdete jednoduché nastavení. Asi nejlepší je, že si můžete nastavit automatické zapnutí addonu, když se připojíte do party (raidu) a jeho následné vypnutí po odpojení.

Verze: 20.3e | Pro verzi hry: 2.1.3 | Velikost: 266 kB


FlightMap Popis: Opravdu úžasný addon, který v sobě zahrnuje úplně všechny inforamce o létání. Ve světové mapě zobrazuje místa mezi, kterými můžete lítat, ceny i časy letů. Když si pak u windmastera vyberete let a nasednete na mounta tak se také zobrazí lištička s časovým údajem, za který přiletíte do vybrané lokace.

Použití: Použití je úplně jednoduché. Není potřeba žádné složité nastavování, ale pokud si přesto chcete upravit nastavení, tak to lze provést příkazem /fmap

Verze: 2.1-1 | Pro verzi hry: 2.1.3 | Velikost: 57 kB


BigWigs Bossmods Popis: BigWigs je addon na bosse. Varuje před spelly bossů a dalšími událostmi. Dokáže rozeslat zprávu ostatním členům raid atd. Dá se rozšířit dalšími moduly.

Použití: Použití tohoto addonu je velmi jednoduché. Není potřeba žádné zvláštní nastavování.

Verze: r44562 | Pro verzi hry: 2.1.3 | Velikost: 529 kB


AtlasQuest Popis: Rozšíření pro Atlas. Zobrazuje questy pro instance a dungeony, také dokáže zobrazit příběh o vybrané instanci.

Použití: Tento addon se implentuje přímo do Atlasu, takže zobrazení je stejné jako u něj. Loot bosse se zobrazí, tak že kliknete na jeho jméno

Verze: 4.05 | Pro verzi hry: 2.1.3 | Velikost: 313 kB


AtlasLoot Enhanced Popis: Rozšíření pro Atlas. Zobrazuje dropy jednotlivých bossů. Dost užitečné

Použití: Tento addon se implentuje přímo do Atlasu, takže zobrazení je stejné jako u něj. Loot bosse se zobrazí, tak že kliknete na jeho jméno

Verze: 4.0.0 | Pro verzi hry: 2.1.3 | Velikost: 764 k


Atlas Popis: Addon, který obsahuje mapy všech instancí a dungeonů i s pozicemi bossů. Dá se rozšířit addony AtlasLoot Enhanced (zobrazí dropy bossů) a AtlasQuest (doplní informace o questech)

Použití: Ve hře se vám u vaší mini-mapy zobrazí kulaté tlačítko, pod kterým se skrývá samotný Atlas. Addon není složitý na používání a nemá žádné možnosti nastavení.

Verze: 1.9.1 | Pro verzi hry: 2.1.0 | Velikost: 9 MB