Wold Of Warcraft Server


Herní interface

Herní interface

Stav Hráče

Ve vetším kruhu je vidět vzhled vaší postavy, v menším pak číslo, které představuje level. Horní pruh zobrazuje jméno postavy. Zelený pruh přestavuje Zdraví (Health). Spodní pruh zobrazuje manu. Spodní pruh může být i červený pak je to ukazatel hněvu (rage) a používá ho především Warrior. Spodní ukazatel může být ale i žlutý - pak se jedná o ukazatel energie (engergy), kterou používá především rogue ale také druid v kočičí formě.

Nepřítel / NPC


Pokud bojujete a máte vybraného některého z nepřátel (nebo také při interakci s NPC postavou), ukáží se vám vedle informací o vaší postavě také informace o nepříteli. Jak vidíte na obrázku, informace jsou podobné jako u vaší postavy - vidíte jeho portrét, jméno, jeho level a ukazatel Zdraví. Navíc se pod ním zobrazují ještě ikonky, které představují kouzla, která má na sebe zakouzlena. Pokud se kolem portrétu objevuje zlatý design pak jste narazili na Elitního (elite) nepřítele. Pokud je motiv kolem portrétu stříbrný, znamená to, že jste narazili na Vzácného (rare) nepřítele.

Členové party, ochočené zvíře nebo vykouzlený pomocník

Při hře v partě se zobrazují členové vaší party pod informacemi o vaší postavě. Informace o jejich postavách vypadají podobně, ale jsou menší (na obrázku je člen party pojmenovaný Babyface). Vidíte jejich portrét, jméno a ukazatel zdraví. Vůdce party má u portrétu malou korunku . Pokud máte ochočené zvíře (pet) nebo vykouzleného pomocníka (summon), pak se jejich status zobrazuje také. Na obrázku jej vidíte v kruhu hned pod informací o hráči (je to ta modrá potvůrka pojmenovaná Zangnuz). Když na něj kliknete, zobrazí se vám malý seznam příkazů, které můžete takovému spoluhráči zadávat (je ovládaný počítačem).

Aktivní Kouzlo / Skill

Pokud na sobě máte zakouzlené nějaké kouzlo, které ovlivňuje statistiky vaší postavy (buff, debuff, nákaza, apod.), zobrazí se nalevo od minimapy jeho ikonka. Pokud aktivujete některou ze svých abilit nebo skillů, zobrazí se zde také.

Minimapa

Ukazatel lokace v horní části vám zobrazuje název místa, na kterém se nacházíte (může to být město, zóna, dungeon apod.). Minimapa zobrazuje zmenšený pohled zeshora na místo, kde právě stojíte. Na mapce vidíte, kterým směrem koukáte, také zde vidíte spoustu dalších detailů. Jsou to například ostatní hráči, šipky ukazující směr k nejbližším městům budovy a další. Dále se dá mapa využít i pro některé trade skilly. Například při Herbalismu se vám zobrazuje umístění blízkých rostlin. Pomocí tlačítek + a - si můžete mapu přibližovat a oddalovat, jak vám nejvíc vyhovuje. Vpravo nahoře od mapy je také malý ukazatel denní doby (na obrázku ukazuje noc). Když přes něj přejedete kurzorem myši, zobrazí se vám přesný čas i s minutami.

Získané body zkušenosti

Ve chvíli, kdy úspěšně dokončíte quest nebo zabijete nepřítele, získáte body zkušenosti. V tu chvíli se vám objeví na malý okamžik nad hlavou v podobě textu (fialové "XP: 40" na obrázku) a dole na panelu se vám protáhne fialová čára, (někdy i jiné barvy zaleží na unavenosti) která znázorňuje počet dosažene hodnoty xp/celková hodnota xp do dalšího levelu.

Nabíjení Kouzla

Některá kouzla se musí nejdříve nabít, než je lze vypustit. Na obrázku vidíte nabíjení kouzla Summon Voidwalker.

Kurzor Myši

Kurzor myši ve World of WarCraft symbolizuje železná rukavice. Pokud přejedete nebo kliknete na nějakou jinou postavu (nebo předmět) objeví se pod rukavicí jeden ze symbolů, které vidíte na obrázku vedle. Z ikonek je celkem jasné, co symbolyzují (např. krumpáč - těžba, dopis - interakce s poštovní schránkou). Všechny rasy mají kurzory stejné, bylo by ale příjemné mít za každou rasu vlastní kurzor.

Inventář

Každý hráč má 5 slotů, do kterých může vložit různé vaky, batohy apod. Tyto sloty vidíte na obrázku v dolním pruhu. Pokud na některý z batohů kliknete, otevře se jeho okno. Na obrázku ho vidíte vpravo, konkrétně tento batoh má 16 volných políček, ale jejich počet se liší podle druhu batohu. V malém proužku v dolní části batohu je zobrazeno, kolik je v něm uloženo peněz.

Chat menu

Komunikace s ostatními hráči se zobrazuje v levém dolním rohu (nad základním "barem"). Zobrazují se tu také některé informace o vaší postavě (např: byl splněn Quest, naučen nový skill, apod.) Různé druhy komunikace se zobrazují různými barvami.(např: komunikace v party chatu se zobrazuje zelenou barvou a komunikace šeptem (whisper) fialovou atd.)

Main Menu

Po stisknutí klávesy Escape se zobrazí Main Menu, jako u jiných her. Jsou zde různá tlačítka. První z nich je Video Options, kde si můžete nastavit rozlišení, nebo kvalitu zobrazení. Druhou položkou je Sound options. Sound options skrývá překvapivě nastavení zvuku. Další je Interface options, kde najdete nastavení toho co chcete zobrazit ve hře, například různé další bary na kouzla. Po Key bindings následuje Macros. Macros slouží pro vytvoření různých maker. Vyberete ikonku, zadáte její název, připíšete text, který chcete po použití makra zobrazit a následně makro "přetáhnout" na panel a můžete ho začít používat. Logout slouží k odhlášení na přehled vašich postav. Exit game ukončí hru a Return to Game vypne menu.