Wold Of Warcraft Server


Hrdinové

AkamaInformace
 Rasa: Broken Draenei, dříve Draenei
 Frakce: Illidari, Ashtongue Deathsworn
 Funkce: Vůdce Ashontogue Deathsworn
 Povolání: Elder Sage
 Status: Naživu

Akama, původem Draenei, byl kdysi jedním ze strážců chrámu Karabor. Když horda napadla chrám, Akama a zbytky jeho rasy se skrývali v temnotě. Po zkáze, která postihla Draenor, byl donucen k válce s Magtheridonem a jeho hordou krvežíznivých orků.

Akama našel pomoc u Kael'thase a Lady Vashj, kteří uprchli z Azerothu před lidskými uchvatiteli. Kael a Vash zničili pevnost, ze která útočili orkové na Akamu a jeho provizorní základnu. Akama, Vash a Kael pak pomohli Illidanovi uzavřít dimensionální brány, kterými Magtheridon přivolával posily. Poté obklíčili chrám a samotného Magtheridona.

Akama slíbil oddanost Illidanovi, chtěl pomstít svůj lid. On a skupinka oddaných se za pomocí svých schopností proplížili do chrámu a vyřadili obranu, čímž umožnili Illidanovi a jeho armádě aby
vtrhli dovnitř. Magtheridon byl poražen a chrám dobyt.