Wold Of Warcraft Server


Blacktmithing

Blacksmithing

Blacksmithing - Kovářství

Blacksmithing (Kovářství) patří mezi výrobní profese. Díky této profesi můžete vyrábět za začátku kovovou zbroj (mail) a poté i plátovou (plate), ale můžete výrabět i skoro všechny druhy zbraní. Pro výrobu potřebujete horniny a někdy také diamanty, které se dají získat v profesi mining. Blacksmithing se nejvíce hodí pro povolání Paladin a Warrior. Ale také pro ostatní hráče, kteří si tak mohou přivydělat.


Kde si blacksmithing vycvičit?

  Rasa Trenér
Orc Dwukk, Razor Hill, Durotar
Troll Dwukk, Razor Hill, Durotar
Tauren Thrag Stonehoof, Thunder Bluff
Undead Basil Frye, War Quarter, Undercity
Blood Elf Arathel Sunforge, Eversong Woods
Human Smith Argus, Goldshire, Elwynn Forest
Night Elf Delfrum Flintbeard, Auberdine, Darkshore
Gnome Tognus Flintfire, Kharanos, Dun Morogh
Dwarf Tognus Flintfire, Kharanos, Dun Morogh
Draenei Edrem, The Exodar

Co budete potřebovat?

K výrobě budete potřebovat Kovářské Kladivo. Kováři využívají vytavené minerály, kameny a někdy i drahokamy, látky a kůže. Potřebné materiály můžete získávat v profesi mining, kupovat od ostatních hráčů, nebo v aukci.

Co můžete vyrobit?

Blacksmith může výrábět hodně věcí od bot až po helmu. V podstatě kovář dokáže ukovat celé brnění, sečné i tupé zbraně. Dále pak kameny na naostření zbraní, ocelové svorníky, aby vám nepřítel nemohl vyrazit zbraň z ruky, bodce na štíty, ale také ostruhy z mithrilu pro zrychlení mounta, na čemž se dá dobře vydělat. Velmi zajímavé jsou také klíče, díky kterým si kovář dokáže otevřít jakýkoliv zámek.

Jak získávat nové plány?

Plány (Plans) můžete získávat od trenéra. Také se dají sebrat z moba, někdy také v dungeonech, případně koupit od jiných hráčů. Také jsou speciální prodavači, které vám plány prodají pouze pokud s jejich frakcí máte dobrou reputaci.

Specializace

Blacksmith (c) Blizzard Entertainment

Po dosažení úrovně 35 a skillu 200 se můžete stát buď Weaponsmithem nebo Armorsmithem. Weaponsmith se může potom dále specializovat na Axesmithing, Hammersmithing, nebo Swordsmithing. Vždy ale můžete být specializován pouze na jednu z těchto věcí. Každá specializace vám poskytuje pár nových výrobních plánů na příslušné věci. K získání všech specializací vedou dlouhé a na potřebné suroviny náročné linie úkolů. Je jen na vás jestli se rozhodnete stát některým z těchto specialistů.

Pokud vám vaše specializace nebude vyhovat, tak se ji můžete za peníze odnaučit. Ceny jsou odlišné podle specializace i podle vašeho levelu. Jejich přehled můžete nalézt na officiálních stránkách. Více informací o specializacích i o kovářství obecně se dozvíte, pokud umíte anglicky, zde.

Blacksmithing 300-375

Pro dosažení tréninku se musíte vydat do Outlandu.

 • Horda:
  • Blacksmith - Rohok (Thrallmar, Hellfire Peninsula)
  • Armorsmith - Zula Slagfury (Lower Shattrath City, Terokkar Forest)
  • Weaponsmith - Kradu Grimblade (Lower Shattrath City, Terokkar Forest).
 • Alliance:
  • Blacksmith - Humphry (Honor Hold, Hellfire Peninsula)
  • Armorsmith - Zula Slagfury (Lower Shattrath City, Terokkar Forest)
  • Weaponsmith - Kradu Grimblade (Lower Shattrath City, Terokkar Forest).