Wold Of Warcraft Server


Borean Tundra

Borean Tundra
Rozlehlá Borean Tundra se rozprostírá na vzdáleném jihozápadním cípu Northrendu, ledového kontinentu, také známého jako „střecha světa“. V posledních měsících si zde Horda získala dominantní postavení, zatímco mladý, smělý a agresivní Garrosh Hellscream zde vybudoval pevnost orků – Warsong Hold.

Krátce po příjezdu do Borean Tundry se Horda setkala s Tuskarry, rasou kočovných rybářů, podobných mrožům. Tyto dvě skupiny se brzy spojily a Horda se zapřísáhla, že svým novým spojencům pomůže, jak jen to půjde. Garrosh se svými orkskými jednotkami také objevil Taunky, starobylou odnož Taurenů, o kterých si do teď mysleli že již neexistují.

Za Westrift Valley, která odděluje tundru od hornaté oblasti, Coldarry, byli průzkumníci svědky zvýšené aktivity na magickém místě, také známém jako Nexus, nacházejícím se v údolí, uprostřed Coldarry. Nexus je útvar magické energie, obklopený vznášejícímí se kruhy, pokrytými hlínou. Toto starodávné místo bylo vytvořeno Modrou Dračí Letkou. Obyvatelé této oblasti si také všimnuli zvýšeného napětí mezi členy Modré Dračí Letky, týkající se obzvláště použití magie.

Alliance zde má také samozřejmě, i když o hodně menši, vliv. Obě strany se připravují na zahájení útoků proti Arthasovi a jeho nemrtvým armádám, nejdříve však musí čelit bezprostřední hrozbě – Nagám. Tato odporná zlověstná hadovitá rasa používá masivních generátorů k roztavení okolních ledovců, čímž chtějí zatopit celou oblast.

Horda a Alliance cestovali z daleka, aby dosáhli břehů Northrendu. Přesto, opravdové výzvy pro tyto dobrodruhy stále leží před nimi.