Wold Of Warcraft Server


Příběh

Vzestup Krále Lichů

Kapitola první

Prokletí Ner'zhula

Starý šaman Ner’zhul byl kdysi jedním z největších duchovních vůdců orků. Oklamán démonem Kil’jaedenem, uvedl do pohybu události, které vedly ke korupci orků a k vytvoření krvežíznivé hordy. Nakonec Ner’zhul odmítnul vydat svůj lid do řad plamenné legie.

Pán démonů Kil’jaeden potrestal Ner’zhula za jeho otevřený odpor, ničil jeho stárnoucí tělo a mučil duši. Pak nabídnul Ner’zhulovi poslední šanci: sloužit bezpodmínečně legii nebo si vytrpět nekonečná muka. Neměl na vybranou a proto slíbil, že se podrobí Kil’jaedenovi. Ner’zhul byl znovuzrozen jako hrozný a nesmírně silný agent legie – Král Lichů.

Duch Ner’zhula byl kouzelně spoután se starodávnou zbrojí a vázán k mocnému meči Mrazivý smutek. Aby Kil’jaeden zajistil poslušnost Ner’zhula, zapečetil zbroj a meč ve speciální ledové kře získané z nedostupné oblasti v Twisting Nether. Tento ledový krystal pak vpustil do nic netušícího světa Azeroth a vsadil do zamrzlé pustiny Northrend.

Mezi schopnosti, které byly uděleny Králi Lichů, patřila také kontrola nad samotnou smrtí. Z ledového trůnu pak vyvolal řadu nemrtvých, kteří mu sloužili a testoval svou armádu proti nerubianům z Azjol-Nerub a jejich vůdci Anub’arakovi. Ačkoli pavoučí války už zuřili spousty let, mnoho padlých nerubianů se rychle zavázali Králi Lichů. Samotný Anub’arak byl přepaden a zabit, znovuzrozen jako hrůzostrašný pán podzemí.

Zdálo se že Král Lichů dobře a věrně slouží svému pánu ve skutečnosti však měl mnohem prohnanější a lstivější plány. Za tímto účelem vytvořil malou skulinku, kterou prostrčil Mrazivý smutek a nařídil svým posluhovačům aby ho odnesli pryč z ledového trůnu. Chtěl použít meč jako návnadu pro mocného šampióna: oddaný posluhovač, který by Ner’zhula uvolnil z vězení a sloužil by jako přeprava pro jeho ducha. Zatímco Mrazivý smutek byl již nastražený čekající na vhodnou chvíli Král Lichů dál oddaně plnil pánovy přikazy.

Od příchodu na Azeroth, Král Lichů vytvářel nákazu, která měla vyhladil všechny lidi a vytvořit obrovskou armádu věrně sloužící plamenné legii. Pro urychlení účinku nákazy povolal Král Lichů mocného mága Kel’thuzada, starší člen vládnoucího řádu v Dalaranu.

Pod přísným pohledem Krále Lichů, vytvořil Kel’thuzad Kult Zatracených, skupina lidí, které slíbil sociální rovnost a nesmrtelnost. Uctívači rozšiřovali mor a shromaždovali spousty šílených nemrtvých. Kel’thuzad pojmenoval rostoucí armádu Pohroma, která jistě splní požadavek Krále Lichů a to vymítit lidskost.

Kapitola druhá

Vymáhání Mrazivého Smutku

Arcimág Antonidas byl přesvědčen, že nákaza má svůj magický původ, proto vyslal kouzelnici Jainu Proudmoore aby to vyšetřila. S ní odjel taky princ Arthas Menethil, jediný syn krále Terenase. Jaina s Arthasem vystopovali a zabili služebníky Krále Lichů a taky nekromanta Kel'Thuzada, ale jeho smrt nezastavila vzestup Pohromy. Jak se boj proti nemrtvým protahoval, princova víra a trpělivost začala slábnout.

I když se k Jaine a Arthasovi přidal legendární paladin Uther Lightbringer, přijeli příliš pozdě do Stratholmu na to, aby se jim podařilo zastavit šířící se nákazu. Arthas si uvědomil, že se nevinní vesničané nevyhnutelně pojí k rostoucím řadám nemrtvých. Arthas vydal příkaz k očistě města a zabití všech lidí předtím než by mohli být zdrojem Pohromy. Uther odmítnul, Arthas ho prohlásil zrádcem a rozpustil Řád Stříbrné Ruky. Uther a většina jeho vojska opustila vesnici v odporu, Jaina, zděšená rozhodnutím Arthase, udělala totéž.

Navzdory ztrátě podpůrných sil, Arthas uskutečnil svůj plán, vypálil domy a pozabíjel lidi. Něco se v něm ten den změnilo, Arthas nechal většinu své lidskosti v hořicích rozvalinách města.

Princ se pak rozhodl, že musí zastavit Pohromu za každou cenu. Stopoval zdroj moru až do Northrendu. S těžkým srdcem a odhodláním se vydal princ Arthas do zasněžené střechy světa, kde našel svého dávného přítele trpaslíka Muradina Bronzebearda. Muradin pátral po legendárním runovém meči: meči nazývaném Mrazivý Smutek. Arthas byl rozhodnut vyhledat meč a použít ho proti Pohromě. Král Terenas stáhl všechny síly z Northrendu, včetně Arthase. Dříve než však mohli odplout Arthas tajně najal žoldáky a přikázal jim aby spálili lodě. Dovedl své vojsko k lodím a fiktivně se zatvářil překvapeně, poručil vojsku aby zabili žoldáky.

Arthas věřil, že tak zachránil svůj lid. Arthas a Muradin našli meč, na kterém stálo, že ten kdo jej nosí bude mít nadpozemskou moc, ale za tuhle cenu: jakmile ostří projde tělem, zanechá jizvu i na duši. Navzdory varování a Muradinovým protestům se Arthas zavázal, že by zaplatil čímkoliv jen aby mohl vlastnit meč.

Princ unáhleně uvolnil meč z ledové kry, čímž způsobil Muradinovi smrt. Meč zničil to co zbylo z jeho lidskosti. Arthas nemohl tušit, že původem patří meč Králi Lichů, a taky nemohl vědět, že meč má schopnosti, které mu udělil sám Ner'zhul: dokázal vysát duši.

S mečem v ruce a temnotou ve svém srdci potuloval Arthas zmrzlou pustinou, aby vyslyšel volání svého nového pána.

Kapitola třetí

Roztříštění Ledového Trůnu

Všichni v Lordaeronu se radovali s princova triumfálního návratu, ale jejich radost neměla dlouhého trvání. Arthas poklekl před svého otce, zanedlouho byl už však král Terenas mrtev. Na příkaz Krále Lichů, Arthas zabil svého rádce, Uthera Lightbringera, a shromáždil zbytky Kel'thuzada. Když Arthas skončil, bylo hlavní město, dříve koruna lidskosti, jen tichou pustinou plnou smrti a zoufalství.

Rytíř smrti Arthas napochodoval se svou armádou nemrtvých skrz lesy Quel'Thalasu přímo do Silvermoonu. Arthas použil Sluneční Studnu k oživení Kel'thuzada jako Liche.

Kel'thuzad postupně otevřel brány Archimondovi, mocný pán démonů Plamenné Legie. Archimonde při svém příchodu řekl, že užitečnost Krále Lichů je u svého konce. Zatímco Archimonde sledoval cíle legie, Arthas cestoval do Kalimdoru, kde se setkal s Illidanem Stormragem.

Třetí Válka skončila zánikem Archimonda a síly legie byly roztroušeny. Když se Arthas vrátil do Lordaeronu, měl vize a slábnul. Musel se ihned vrátit zpět do Northrendu, ale narazil na skupinku elfů: pozůstalí Quel'Thalasu. Elfové se přidali k Illidanovi a společně chtěli zničit Ledový Trůn. Pán Podzemí Anub'arak ukázal Arthasovi podzemní chodby díky kterým se mohl k Ledovému Trůnu dostat rychle.

Arthas vyšel z podzemí ale musel čelit Illidanovi, který se stál démonem. Illidan sjednal boj muže proti muži, Mrazivý Smutek proti Twin of Azzinoth. Nakonec však démona porazil a nechal ho ležet zkrvaveného ve sněhu jak postupoval dál, hlouběji ke Králi Lichů.

Někteří říkají, že Arthas ještě ovládal sebe sama, když stoupal schody Ledového Trůnu; ostatní tvrdí, že byl monstrem Krále Lichů od doby kdy do ruky vzal Mrazivý Smutek. Ať tak nebo tak, jak Arthas došel nahoru uslyšel hlas. "Vrať meč", poroučel Král Lichů. "Dokonči kruh. Pusť mě z tohoto vězení!". S hněvem Arthas roztříštil Ledový Trůn a nasadil si helmu Ner'zhula, čímž zpečetil svoje spojení s Králem Lichů.